VANLIGA FRÅGOR

Enkelt förklarat så handlar det om att förflytta värmeenergi. Kallt flytande köldmedium med lågt tryck tar upp värme i pumpens ute-del där vätskan förångas. I ute-delen sitter en kompressor som ökar trycket och därmed även gasens temperatur. Den varma gasen leds sen in till värmepumpens innedel där gasen kondenseras med hjälp av en luftfläkt. Vid kondenseringen avges värme och vätskans leds tillbaka till utedelen. Där minskas trycket drastiskt i en strypventil eller en förträngning och temperaturen på köldmediet minskas markant under uteluftens temperatur.

Ja, idag är alla våra värmepumpar anpassade för Sveriges kalla klimat. De flesta modeller ger bibehållen värmeeffekt ner till -15 grader och ger fortfarande värme när termometern visar -30 grader. 

Moderna värmepumpar har utvecklade kompressorer som knappt ger ifrån sig vibrationer och håller en väldigt låg ljudnivå. Innedelen har en decibelnivå från 17 dB(A) och utedelen ca 45-48 dB(A).

En luftvärmepump av invertertyp anpassar kompressorns varvtal steglöst efter husets aktuella värmebehov. Det innebär att den aldrig förbrukar mer energi än nödvändigt för att värma huset, att värmen blir jämnare och att kompressorn gör färre start och stopp i jämförelse med en värmepump av on/off-typ.

Ja det blir den, Dagens värmepumpar har avancerade filtersystem med ett grovfilter som fångar damm och ett finmaskigare filter som tar eliminerar allergiämnen, virus och bakterier. Det bästa beviset för att inomhusluften faktiskt blir bättre är att många allergiker upplever att deras besvär lindrats efter att de låtit installera en värmepump

Hur mycket besparingen kan bli beror helt och hållet på hur stor del av husets uppvärmning som värmepumpen ska stå för. De bästa värmepumparna på marknaden kan minska uppvärmningskostnaden med upp till 70 %.

Vad utomhusdelen beträffar spelar det ingen roll i vilket väderstreck den placeras. Däremot är det viktigt att den inte är närmare än 40 cm från marken, eftersom det tidvis under vintern kan rinna ut mycket kondens som fryser till is på marken. Det ska heller inte finnas några hinder för luftströmmen i närheten av utomhusdelen.Inomhusdelen bör placeras högt upp på väggen (dock minst 3 cm från taket) så centralt som möjligt i huset. Gärna i ett stort rum, utan näraliggande hinder för luftströmmen, där den ges de bästa förutsättningarna att sprida värmen till hela huset.

SCOP-värde översätts ofta till svenska som årsvärmefaktor. Det visar hur mycket mer energi en värmepump ger jämfört med vad den förbrukar utslaget över en hel säsong.

VANLIGA FRÅGOR

Möte

Driftsättning

Uppföljning

Support

Enkelt förklarat så handlar det om att förflytta värmeenergi. Kallt flytande köldmedium med lågt tryck tar upp värme i pumpens ute-del där vätskan förångas. I ute-delen sitter en kompressor som ökar trycket och därmed även gasens temperatur. Den varma gasen leds sen in till värmepumpens innedel där gasen kondenseras med hjälp av en luftfläkt. Vid kondenseringen avges värme och vätskans leds tillbaka till utedelen. Där minskas trycket drastiskt i en strypventil eller en förträngning och temperaturen på köldmediet minskas markant under uteluftens temperatur.

Ja, idag är alla våra värmepumpar anpassade för Sveriges kalla klimat. De flesta modeller ger bibehållen värmeeffekt ner till -15 grader och ger fortfarande värme när termometern visar -30 grader. 

Moderna värmepumpar har utvecklade kompressorer som knappt ger ifrån sig vibrationer och håller en väldigt låg ljudnivå. Innedelen har en decibelnivå från 17 dB(A) och utedelen ca 45-48 dB(A).

En luftvärmepump av invertertyp anpassar kompressorns varvtal steglöst efter husets aktuella värmebehov. Det innebär att den aldrig förbrukar mer energi än nödvändigt för att värma huset, att värmen blir jämnare och att kompressorn gör färre start och stopp i jämförelse med en värmepump av on/off-typ.

Ja, det blir den faktiskt! Dagens värmepumpar har avancerade filtersystem med ett grovfilter som fångar damm och ett finmaskigare filter som tar eliminerar allergiämnen, virus och bakterier. Det bästa beviset för att inomhusluften faktiskt blir bättre är att många allergiker upplever att deras besvär lindrats efter att de låtit installera en värmepump.

Hur mycket besparingen kan bli beror helt och hållet på hur stor del av husets uppvärmning som värmepumpen ska stå för. De bästa värmepumparna på marknaden kan dra ner uppvärmningskostnaderna upp till 65 %. Vid kundbesök så kan vi ge ett mer exakt svar på vad just din besparing skulle bli.

Vad utomhusdelen beträffar spelar det ingen roll i vilket väderstreck den placeras. Däremot är det viktigt att den inte är närmare än 40 cm från marken, eftersom det tidvis under vintern kan rinna ut mycket kondens som fryser till is på marken. Det ska heller inte finnas några hinder för luftströmmen i närheten av utomhusdelen.Inomhusdelen bör placeras högt upp på väggen (dock minst 3 cm från taket) så centralt som möjligt i huset. Gärna i ett stort rum, utan näraliggande hinder för luftströmmen, där den ges de bästa förutsättningarna att sprida värmen till hela huset.

SCOP-värde översätts ofta till svenska som årsvärmefaktor. Det visar hur mycket mer energi en värmepump ger jämfört med vad den förbrukar utslaget över en hel säsong.